Oferta dla deweloperów i inwestorów

 

  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania samodzielności lokali

    Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia u notariusza w przypadku zbycia lokali mieszkalnych (użytkowych, gospodarczych itp.) 
W imieniu Inwestora uzyskujemy od Urzędu Miasta ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI (urząd wydaje je na podstawie wykonanej przez nas dokumentacji).

    Komplet dokumentów, jakich zażąda notariusz przy sporządzaniu aktu kupna-sprzedaży nieruchomości winien zawierać opis poszczególnych lokali, zestawienie ich części składowych (nazwy i wielkości pomieszczeń) oraz zbiorcze zestawienie powierzchni nieruchomości wraz z udziałami.

    Cała procedura zaczyna się od zlecenia wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

  • Projektowanie osiedli